title

Tin tức và sự kiện

Vietnam Airlines triển khai phụ thu cao điểm hè

Vietnam Airlines vừa triển khai bổ sung nội dung phụ thu giai đoạn cao điểm hè, chỉ thực hiện phụ thu trên một số ít chuyến bay, chặng bay vào các ngày cuối tuần, cụ thể như sau:

1.     LOẠI GIÁ ÁP DỤNG: J-/C-/D-/Y-/M-/K-/L- (ngoại trừ JVN/YVN)

2.     Tuyến đường áp dụng (đính kèm chi tiết các chuyến bay, chặng bay áp dụng phụ thu) :

-        Nhóm 1 gồm HAN-NHA/SGN/PQC v.v: phụ thu 200.000đ/chặng

-        Nhóm 2 gồm HAN-DAD/VDH v.v và SGN-DAD/NHA/PQC v.v: phụ thu 150.000đ/chặng

 

(chưa  bao gồm VAT)

3.     Giai đoạn áp dụng:

-        Áp dụng cho các chặng bay khởi hành trong giai đoạn 12/6 – 10/8/2014

-        Chỉ áp dụng trên một số chuyến bay nhất định rơi vào các ngày thứ Hai, Năm, Sáu và Chủ Nhật (xem chi tiết tại Phụ lục 2 trong bộ điều kiện DKC14/ND)

4.     Thay đổi:

-        Hoàn vé (refund): khách được hoàn toàn bộ giá vé, thuế và phụ thu giai đoạn cao điểm sau khi trừ phí hoàn vé.

-        Thay đổi (rebook):

·        Từ chuyến bay không có phụ thu sang chuyến bay có phụ thu: tính lại mức giá, thuế, phí tại thời điểm mới, thu chênh lệch và áp dụng phí thay đổi (nếu có). Không được phép revalidate (RV) vé vào các chuyến bay có áp dụng phụ thu.

·        Từ chuyến bay có phụ thu sang chuyến bay có phụ thu khác: được phép revalidate nếu điều kiện vé cho phép

·        Từ chuyến bay có phụ thu sang chuyến bay không có phụ thu:

vé máy bay đi điện biên

Ø  Rebook cùng hạng đặt chỗ: có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án:

ü  Hoàn vé cũ, mua vé mới, thu phí (nếu có)

ü   Đổi ngang theo giá vé cũ, thu phí (nếu có)

Ø  Rebook lên hạng đặt chỗ cao hơn: xuất đổi vé, tính lại giá như hiện tại

Ø  Đổi sang vé mới ít tiền hơn: hoàn vé và xuất vé mới.

5.     KỸ THUẬT: Vé có phụ thu được quote và xuất tự động trên hệ thống, thể hiện dưới dạng Q:


       BASE FARE                     TAXES             TOTAL   

 1-   VND2870000                    347000XT       VND3217000ADT

      XT    287000UE                  60000AX                                

       2870000                             347000             3217000TTL

ADT-01  MVNF                                                   

 SGN VN HAN Q200000 2670000MVNF VND2870000END             

 

hỗ trợ

Các bài viết liên quan