title

Tin tức và sự kiện

Bảng giá vé nội địa giá rẻ

Đây là bảng giá vé giá rẻ khi đặt vé máy bay nội địa từ các đầu Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Rạch Giá, Cần Thơ. Xuất vé từ ngày 01/04/14 đến ngày 31/03/15 giá vé (VNĐ) một chiều

Giữa

Giá một chiều

Xuất vé
Đà Nẵng Buôn Ma Thuột 900.000 Tiết kiệm
Đà Nẵng Pleiku 900.000 Tiết kiệm
Đà Nẵng Cần Thơ 1.000.000 Tiết kiệm
Đà Nẵng Đà Lạt 2.200.000 Thương gia linh hoạt
Đà Nẵng Đà Lạt 1.000.000 Tiết kiệm
Đà Nẵng Hải Phòng 2.200.000 Thương gia linh hoạt
Đà Nẵng Hải Phòng 1.000.000 Tiết kiệm
Đà Nẵng Nha Trang 2.200.000 Thương gia linh hoạt
Đà Nẵng Nha Trang 1.550.000 Tiết kiệm linh hoạt
Hà Nội Đà Nẵng 2.200.000 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Đà Nẵng 1.000.000 Tiết kiệm
Hà Nội Huế 2.200.000 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Huế 1.000.000 Tiết kiệm
Hà Nội Buôn Ma Thuột 3.400.000 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Buôn Ma Thuột 1.150.000 Tiết kiệm
Hà Nội Đà Lạt 3.400.000 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Đà Lạt 1.550.000 Tiết kiệm
Hà Nội Tuy Hòa 3.400.000 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Tuy Hòa 1.550.000 Tiết kiệm
Hà Nội Điện Biên 900.000 Tiết kiệm
Hà Nội Đồng Hới 900.000 Tiết kiệm
Hà Nội Vinh 900.000 Tiết kiệm
Hà Nội Nha Trang 4.000.000 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Nha Trang 1.550.000 Tiết kiệm
Hà Nội Pleiku 3.200.000 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Pleiku 1.550.000 Tiết kiệm
Hà Nội Quy Nhơn 3.200.000 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Quy Nhơn 1.550.000 Tiết kiệm
Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 4.000.000 Thương gia linh hoạt
Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 1.550.000 Tiết kiệm
Hà Nội Chu Lai 2.200.000 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Chu Lai 1.000.000 Tiết kiệm
Hà Nội Cần Thơ 4.000.000 Thương gia linh hoạt
Hà Nội Cần Thơ 1.550.000 Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 1.700.000 Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Buôn Ma Thuột 900.000 Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Pleiku 1.700.000 Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Pleiku 900.000 Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 2.200.000 Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Quy Nhơn 1.000.000 Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Cà Mau 1.000.000 Tiết kiệm linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Tuy Hòa 1.000.000 Tiết kiệm linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 2.200.000 Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Đà Nẵng 1.000.000 Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Huế 2.200.000 Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Huế 1.000.000 Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Đà Lạt 1.700.000 Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Đà Lạt 900.000 Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Hải Phòng 3.400.000 Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Hải Phòng 1.550.000 Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Vinh 3.400.000 Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Vinh 1.550.000 Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Nha Trang 1.700.000 Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Nha Trang 900.000 Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Phú Quốc 900.000 Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Tam Kỳ 1.200.000 Tiết kiệm linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Côn Đảo 1.000.000 Tiết kiệm linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Đồng Hới 3.200.000 Thương gia linh hoạt
TP.Hồ Chí Minh Đồng Hới 1.550.000 Tiết kiệm
TP.Hồ Chí Minh Rạch Giá 500.000 Tiết kiệm
Rạch Giá Phú Quốc 500.000 Tiết kiệm
Cần Thơ Phú Quốc 500.000 Tiết kiệm
Cần Thơ Con Dao 750.000 Tiết kiệm linh hoạt

    • Giá vé máy bay chưa bao gồm thuế và lệ phí.

    • Giá khứ hồi bằng hai lần giá một chiều.

    • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

    • Để tham khảo điều kiện giá, quý khách vui lòng liên hệ HN: (04)­ 7308 6666 , HCM: (08)­ 7304 8888

 

hỗ trợ

Các bài viết liên quan